Program XLVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Ze względu na możliwość wystąpienia zmian program olimpiady podlega okresowej aktualizacji.

22.02.2023 r. (czwartek)

 • 9:15 – 10:45 – rejestracja uczestników – budynek Zespołu Szkół Technicznych, Mielec, ul. K. Jagiellończyka 3,
 • 11:00 – 12:00 – uroczyste otwarcieAula Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu,
 • 12:30 – 14:30 – zawody stopnia II – etap B (praktyczny) – pierwsze i drugie zadanie w każdej kategorii*),
 • 14:30 – 15:00 – obiad,
 • 15:00 – 17:00 – zawody stopnia II – etap B (praktyczny) – pierwsze i drugie zadanie w każdej kategorii*),
 • 17:00 – 19:00 – zawody stopnia II – etap B (praktyczny) – termin rezerwowy na wypadek zakwalifikowania się do części praktycznej więcej niż 16 uczestników*),
 • 19:00 – ogłoszenie wyników etapu praktycznego i listy finalistów,

W wyznaczonych salach w przerwach pomiędzy zadaniami dostępny będzie drobny poczęstunek  oraz napoje gorące i zimne.  

*) etap praktyczny odbędzie się w:

 • Zespole Szkół Technicznych w Mielcu – grupa informatyczna, teleinformatyczna oraz elektroniczna,
 • Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – grupa elektryczna i mechatroniczna,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – grupa automatyczna.

Uczestnicy części praktycznej, których miejsce zawodów znajduje się poza Zespołem Szkół Technicznych zostaną wraz z opiekunami przewiezieni przez organizatora do miejsca etapu praktycznego po uroczystości otwarcia Olimpiady. Po zakończeniu części praktycznej zorganizowany zostanie transport powrotny do Zespołu Szkół Technicznych/Hoteli.

23.02.2023 r. (piątek) 

 • 09:00 – 13:00 –  zawody stopnia III – finał (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – wszystkie grupy tematyczne) – osoby zakwalifikowane po części praktycznej,
 • 13:00 – 14:00 – obiad,
 • 14:00 – uroczyste zakończenie Olimpiady, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – Aula w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.

Podczas trwania olimpiady osoby przyjeżdżające samochodem proszone są o parkowanie na parkingu obok budynku szkoły, na terenie centrum handlowego Vendo Park (parking bezpłatny).