Wszystkim uczestnikom i opiekunom przypominamy o konieczności wcześniejszej rejestracji, stanowiącej potwierdzenie obecności i udziału w Olimpiadzie – do 20 lutego 2024 roku. Link do formularza rejestracyjnego znajduje się na górze strony.

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady i Szkół – Gospodarzy zapraszamy Uczniów wraz z Opiekunami na zawody XLVII edycji Olimpiady – etap praktyczny oraz finał. Odbędą się one:

  1. Etap praktyczny – 22 lutego 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
  2. Etap finałowy – 23 lutego 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.

Olimpiada odbędzie się w grupach tematycznych: elektrycznej, automatycznej, elektronicznej, mechatronicznej, teleinformatycznej oraz informatycznej. Tematyka zadań i wyposażenie stanowisk dla wszystkich grup tematycznych są zgodne z zakresem wiedzy i umiejętności podanym w regulaminie olimpiady. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oowee.agh.edu.pl.

Wszelkie pytania odnośnie organizacji tegorocznej olimpiady  – etapu B (część praktyczna i finał w Mielcu) prosimy kierować na adres mailowy:  oowee.mielec@gmail.com

Do zobaczenia w Mielcu!