Koszty

  1. Opłata wpisowa wynosi 150 zł od uczestnika, w ramach opłaty uwzględniona jest cena dwóch obiadów oraz napojów i drobnego poczęstunku w trakcie dwóch dni olimpiady.
  2. W przypadku pozostałych osób (opiekunowie) koszt obiadu wynosi 30 zł za dzień.

Przedpłatę w wysokości 100% całkowitego kosztu (wpisowe uczniów oraz obiady dla opiekunów)  należy wpłacić do dnia  20.02.2024 r. na konto:

Figa z Makiem

ul. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec

Bank PKO BP

nr konta: 44 1020 4913 0000 9802 0189 8824  jako tytuł przelewu proszę podać dane uczestnika/uczestników oraz nazwę szkoły

Faktury za wpłaty dokonane w terminie będą możliwe do odebrania w dniu 22.02, podczas rejestracji kandydatów. W tym celu należy prawidłowo uzupełnić dane do faktury w formularzu.